Art of Concrete Sp. z o.o.

Producent prefabrykatów żelbetowych
ul. Grabowa 2, 40-172 Katowice
tel.: 32 428-20-60

NIP 954-275-31-95

mgr inż. Tomasz Perkowski
Dyrektor ds. realizacji kontraktów
t.perkowski@aofc.pl

inż. Arkadiusz Maluszczak
Dyrektor ds. produkcji
a.maluszczak@aofc.pl